ห้องภูมิราชธานี (ประวัติศาสตร์)

     มีวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติการตั้งเมืองอุบลราชธานี ภาพถ่าย แผนที่หุ่นจำลองและของโบราณให้ชมในเรื่องของเมืองอุบลราชธานียุคก่อนประวัติศาสตร์, ยุคประวัติศาสตร์, ประวัติพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี, ประวัติของนักหัสดีลิงค์, หุ่นจำลองการออกเยี่ยมราษฎรของข้าหลวงสมัยราชการที่ ๕, ประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นคนอุบลราชธานี คือนางอรพิน ไชยกาล