พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๙ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี