งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

การแสดงชุด รำบวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และฟ้อนอุบลราชธานี …

Read more