มรภ.อุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ …

Read more

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติและแบ่งประเภท …

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถสังฆราชอุทิศ แสดงมุทิตาจิต-รดน้ำขอพรผู้สูงวัย …

Read more

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. …

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ …

Read more