ขอเชิญเข้าร่วมประกวดทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด ชิงเงินรางวัลรวม ๔,๘๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เข้าร่วมประกวดการทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ …

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับตัวในภาวะ COVID-19 ของศิลปินหมอลำ ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับตัวในภาวะ COVID-19 ของศิลปินหมอลำ ในยุค …

Read more

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป และพิธีทักษิณานุปทาน …

Read more

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการคัดเลือก บุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ …

Read more

ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร …

Read more