พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ …

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี …

Read more

ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี …

Read more

ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี …

Read more