37757666_289253501845603_2849451767123410944_o 0

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอย...

35226965_251125565658397_8723846088831795200_o 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงว...

เคเอ็ม_๑๘๐๖๐๑_0028 0

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)เรื่อง”มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับองค์กรเครือข่ายภายนอกในการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)เรื่อง&...

33653645_241107146660239_5271632671447973888_o 0

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญ...