ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พุทธสถานและลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงวัย พร้อมทั้งให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รดน้ำขอพรผู้สูงวัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๑.๐๐ น. – แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวลา ๑๑.๓๐ น. – รับประทานอาหาร จากซุ้มอาหารหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมชมกิจกรรมลานวัฒนธรรม
เวลา ๑๓.๐๙ น. – ประธานในพิธี ผู้สูงวัย ร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถสังฆราชอุทิศ และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
– ประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้สูงวัย และอวยพร ให้กับคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
– ผู้แทนผู้สูงวัย กล่าวอวยพรให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
– ประธานในพิธี มอบมาลัยกร/ของที่ระลึก และรดน้ำขอพรผู้สูงวัย
– คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รดน้ำขอพรผู้สูงวัย และผู้บริหาร
– ชมการแสดงหมอลำพื้นบ้าน จาก อุปนายกสมาคมหมอลำอีสาน และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอลำ
– เสร็จพิธี

————————-

ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/12xfDoPTT3EoTrGWLtajBiDzd5GsqjX7q

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>