ขอเชิญเสนอชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์หรือในวันสำคัญต่าง ๆ ตามโอกาสที่เห็นสมควร เพื่อเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป นั้น

แต่งกายผ้าไทย2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญเสนอชื่อหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติของหน่วยงานที่เข้ารับคัดเลือก
๑. เป็นหน่วยงานในรถดับ คณะ/ศูนย์/สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒. มีกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน
๓. สามารถเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒. แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน
๓. สามารถเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกปี แต่สามารถรับรางวัลติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ ปี
๔. คณะกรรมการคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

ส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและหลักเกณฑ์ได้ที่ http://www.aac.ubru.ac.th/
โทรศัพท์. ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐, ๒๐๙๔

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1CXhVmUDu3FYzpsI5pJTVBe44aV_BibYt

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>