ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานในสถาบันอุมศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ”

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานในสถาบันอุมศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ” วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาการโดย ว่าที่ร้อยเอก ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ ประธานชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                  
ผู้ประสานงาน นางสาวดาริน ศิริคูณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๑๘-๔๔๗๗ หรือ ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๔๐

กำหนดการอบรม

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>