ขอเชิญเสนอชื่อ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๑

             ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนได้เห็นแบบอย่างที่ดี จากแม่ดีเด่นราชภัฏ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเสนอรายชื่อแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

          ๑.  แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

          ๒.  แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ

          ๓.  แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ

          ๔.  แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ที่เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ

          ๕.  แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ของพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ

          ๖.  แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


หลักเกณฑ์แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๑              ไฟล์ Word                ไฟล์ PDF
แบบฟอร์มเสนอชื่อแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๑    ไฟล์ Word                ไฟล์ PDF

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>