Monthly Archive: มิถุนายน 2018

เคเอ็ม_๑๘๐๖๐๑_0028 0

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)เรื่อง”มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับองค์กรเครือข่ายภายนอกในการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)เรื่อง&...

33653645_241107146660239_5271632671447973888_o 0

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญ...