หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับหน่วยงาน)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์หรือในวันสำคัญต่าง ๆ ตามโอกาสที่เห็นสมควร เพื่อเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป นั้น
        ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้เกิดการแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญหน่วยงานภายในเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับหน่วยงาน)


ดาวน์โหลด PDF ที่นี่
ดาวน์โหลด Words ที่นี่

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>