หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับบุคคล)

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์หรือในวันสำคัญต่าง ๆ ตามโอกาสที่เห็นสมควร เพื่อเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป นั้น

                   ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือ ผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการ   แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญหน่วยงานภายในเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์ และใบสมัคร การคัดเลือกบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด PDF ที่นี่
ดาวน์โหลด Word ที่นี่

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>