ขอเชิญชวนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว  โดยสามารถเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติและผลงานส่งไปยัง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาหรือคัดเลือก  ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.aac.ubru.ac.th หรือ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ดาวน์โหลดคู่มือและแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานที่นี่

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>