อบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม”

+++++ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องโกเมน ชั้น ๓ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ได้ลดขยะ ลดการใช้โฟม ให้มีการใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลใหม่ การนำสิ่งที่ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์เป็นภาชนะที่สื่อถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางวัฒนธรรม +++++++

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>