“อัตลักษณ์อุบลฯ : เมืองนักปราชญ์ราชธานีอีสาน”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ "อัตลักษณ์อุบลฯ : เมืองนักปราชญ์ราชธานีอีสาน" ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น ๒ อาคาร HU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หัวข้อ "อัตลักษณ์อุบลฯ เมืองนักปราชญ์ราชธานีการศึกษา และอัตลักษณ์เทียนอุบลฯ"
โดย นายระลึก ธานี (ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาวรรณกรรม)
      นายประดับ  ก้อนแก้ว (ผู้มีผลงานดีเด่านทางวัฒนธรรม สาขาหัถกรรมพื้นบ้าน)
หัวข้อ "อัตลักษณ์ผ้าเมืองอุบลฯ และอัตลักษณ์หมอลำเมืองอุบลฯ
โดย นายมีชัย แต้สุจริยา (ครูศิลป์ของแผ่นดิน ๗)
      นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
ชมการสาธิตกลอนลำเมืองอุบลฯ โดยนายฉลาด ส่งเสริม

ชมการสาธิตกลอนลำ โดย หมอลำฤทธิ์ไกร น้อยวงศ์งาม และนางสาวละมัย แสงทอง (น้องอ๋อมแอ๋ม)

ดำเนินรายการโดย นายนพภา พันธุ์เพ็ง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>