ห้องภูมิธรรม (ศาสนา)

ห้องภูมิธรรม (ศาสนา)

     มีภาพถ่าย, หุ่นจำลอง, อุโบสถวัดที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมทั่วเมืองอุบลฯ เกจิอาจารย์สายคันถะธุระ (ปริยัติ) เกจิอาจารย์สายวิปัสสนา (ปฏิบัติ),    สถานที่และหุ่นจำลองหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง,   สระน้ำทิพย์,  หอไตรกลางน้ำ, วีดีทัศน์เรื่องศาสนาในเมืองอุบลฯ, ธรรมะคืออะไร, พระวัดป่า, เทียนพรรษา, โปง, ศิลาจารึกวัดป่าใหญ่ และจารึกใบลานเก่าแก่, ประเพณีพื้นบ้านจังหวัดอุบลฯ