รำถวาย_๑๘๑๑๑๒_0013 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ณ อนุสาวรีย์เจ้าคำผง ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน...

43694657_347234856047467_6133417661821878272_o 0

พิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน ” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

    พิธีทำบุญตักบาตร สวด...

web 0

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม”

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุค...

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับคุณภาพดี ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕ 0

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับคุณภาพดี ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...