พัฒนาบุคลิกภาพ 0

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานในสถาบันอุมศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ”

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานในสถาบ...

รำถวาย_๑๘๑๑๑๒_0013 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ณ อนุสาวรีย์เจ้าคำผง ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน...